Update from another table relation

UPDATE
T
SET
T.col1 = OT.col1,
T.col2 = OT.col2
FROM
Some_Table T
INNER JOIN
Other_Table OT
ON
T.id = OT.id
WHERE
T.col3 = 'cool'

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir