Linq’ya giriş

//Bir dizinin içinde 5 ten küçük elemanları bulmak

int[] sayiDizisi = { 5, 8, 75, 3, 24, 95, 46, 90, 17, 36, 72, 64 };

var a = from n in sayiDizisi
where n < 30
select n;
string sonuc = “”;
foreach (var item in a)
{
sonuc += item.ToString() + “,”;
}
MessageBox.Show(sonuc);